Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

20:05
5868 370b 500
Reposted fromtwice twice viaatranta atranta
20:05
1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris viaatranta atranta
20:04
8056 6e6e
Reposted fromcalifornia-love california-love viaagatojaa agatojaa
20:04
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana vialivhanna livhanna
20:04
0851 ad9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialivhanna livhanna
20:02
8752 2167 500
przed prawdą nie uciekniesz.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vialivhanna livhanna

May 12 2018

22:26
3517 9446
Reposted fromnezavisan nezavisan viaseaweed seaweed
22:11
6443 ded6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaFuel Fuel
22:02

Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk. 

— Jakub Żulczyk

May 07 2018

21:02
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaagatojaa agatojaa
21:01
1519 213f 500
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viaagatojaa agatojaa
21:01

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
21:01
8544 2fed 500
Reposted fromnutt nutt viascorpix scorpix
21:01
4968 668c
Reposted frompwg pwg viascorpix scorpix

May 05 2018

20:05
0298 b581
Reposted fromursa-major ursa-major viavertheer vertheer
20:04
5373 8785 500
Reposted fromseaweed seaweed
20:01
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromwhatadesire whatadesire viaagatojaa agatojaa
20:00
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaagatojaa agatojaa
19:59
0453 2ecb 500
19:59
8951 ad93
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl