Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

06:32
3802 6dbf
Reposted fromgrobson grobson viaawakened awakened
06:25
6507 0002 500
Reposted fromRowena Rowena viaawakened awakened
06:15
4337 c8f3
06:14
9857 6ce0 500
06:13
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viarudelubie rudelubie
06:13
Jesteś pierwszym, najpierwszym, zupełnie jedynym mężczyzną, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach i słodko w ustach i zupełnie nieprzytomnie w głowie
— A. Osiecka
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viarudelubie rudelubie

May 23 2019

19:23
4292 a767
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern
19:22
4348 af25 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow
19:22
4371 a63b
Reposted fromtakeitharder takeitharder
19:16
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns
19:13
19:09
8954 21c7 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viabeltane beltane
18:56
2005 5003 500
Reposted fromrol rol viasatyrlane satyrlane
18:56
Gdzie idziesz? Weź mnie też
Jedyne czego chcę
To mieć widok na Twój dzień. (...) Dobrze że Cię mam.
— Kortez
Reposted fromlovvie lovvie viablackheartgirl blackheartgirl
18:56
5010 fb75 500
Reposted fromuoun uoun viahelenburns helenburns
18:53
1529 831d
Reposted fromczajnikq czajnikq viaBetterDays BetterDays
18:53
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć. 
— 500 days of Summer
Reposted fromlovvie lovvie viaBetterDays BetterDays
18:53
Człowiek zmienia się z dwóch powodów.
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaBetterDays BetterDays
18:53
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viaBetterDays BetterDays
18:53
Człowiek też może stać się nałogiem.
— rzuć wszystko i chodź się całować!
Reposted fromtimetolove timetolove viarudelubie rudelubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl