Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

23:05
Wciąż w pogoni za lepszej jakości życiem.
Reposted fromorchis orchis viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
23:04

November 26 2017

21:46
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał. 
— Janusz Głowacki
21:46
Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
— A. Mickiewicz
21:46
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo

November 25 2017

22:15
4880 f46d
Reposted fromoutline outline vianikotyna nikotyna
22:14
Żyjesz tylko połową siebie, a druga leży gdzieś bezczynnie.
— Haruki Murakami
Reposted fromObscurity Obscurity viakeeplooking keeplooking
22:14
22:14
22:13
1288 810d
Reposted fromweheartit weheartit

November 24 2017

22:06
Reposted fromparkaboy parkaboy viapikkumyy pikkumyy
22:05

November 23 2017

22:22
Reposted fromFlau Flau viaFuel Fuel
22:22
22:20
Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viatarczyn tarczyn
22:19
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
Reposted frompanizwasem panizwasem viaatranta atranta
22:19
5443 8d98 500
Reposted fromkjuik kjuik viaatranta atranta
22:18
Reposted fromFlau Flau viaatranta atranta
22:18
6496 9af2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaatranta atranta
22:18
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viaatranta atranta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl