Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromshakeme shakeme viarudelubie rudelubie
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
2834 368c
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaMsChocolate MsChocolate
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viaMsChocolate MsChocolate
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
Są tematy o których lepiej się milczy obok siebie, niż rozmawia na odległość. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viaarn arn
8601 acfc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaarn arn
8496 4bef
Reposted fromfuckblack fuckblack viaarn arn
5216 d37a
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaarn arn
8154 8535
Reposted fromretro-girl retro-girl viaarn arn
5233 20ff 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakatastrofo katastrofo
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viaarn arn
4681 a1a4
Reposted fromPoranny Poranny viarudelubie rudelubie
3797 106b 500
Reposted fromwyczes wyczes viainerte inerte
8369 d5ee 500
Reposted fromsavatage savatage viadesperateee desperateee
Dasz radę. Jesteś silniejsza, niż myślisz.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
7608 0bec
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix

  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.

— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss vialivhanna livhanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl