Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
9467 83d2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarudaizia rudaizia
0634 1d47 500
Reposted fromnyaako nyaako viarosses rosses
3833 7fc6
Reposted frompsychedelix psychedelix
5398 6134 500
Reposted frompiehus piehus
5410 cb46 500
Reposted frompiehus piehus
0936 e3e7 500
Reposted frompiehus piehus viajustonebullet justonebullet
Jesienią człowiek składa się głównie z koca, kawy z cynamonem i bardzo wielu wątpliwości...
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viaCannonball Cannonball
6092 7c85 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialojournal lojournal
Są takie warstwy duszy, które powinno się odsłaniać jedynie przed kimś, kto będzie umiał je kochać. A ciekawscy niech pozostaną w niepewności.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialojournal lojournal
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viacotarsky cotarsky
W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko. A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Są dni, kiedy jedynym skutecznym sposobem jest dolanie wódki do kawy.
— C.J. Tudor
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Prawdziw walka była zupełnie gdzie indziej.
— Żulczyk „Czarne słońce”
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viaheavencanwait heavencanwait
Spójrz, jak na nią działasz. 

Patrz tylko, jak ją zmieniasz. 
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."
Reposted fromzoou zoou viaheavencanwait heavencanwait

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
często się 
rozsypuję

zawsze składam
cierpliwie
od nowa

za każdym razem 
trochę inaczej
— Billie Sparrow/Weronika Maria Szymańska - "Arkusz Poetycki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialivhanna livhanna
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialivhanna livhanna
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl