Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

15:16
Potwory umysłu są znacznie gorsze niż te istniejące naprawdę. Strach, zwątpienie i nienawiść okaleczyły więcej osób niż jakiekolwiek zwierzęta.
— Christopher Paolini
Reposted fromavooid avooid vialady-fraser lady-fraser

September 18 2017

20:43
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal vialady-fraser lady-fraser
17:31
W życiu wszystko można podsumować krótkim, sarkastycznym - "bywa".
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viascorpix scorpix
17:30
7688 aba2
Reposted frombrumous brumous viascorpix scorpix
17:30
17:29
9667 cd84 500
Reposted frombrumous brumous viascorpix scorpix

September 10 2017

14:03

September 07 2017

21:04
- No i tak się zdarzyło, że zakochałem się w niej dokładnie wtedy, gdy ona odkochała się we mnie. Niezła ironia losu, co nie?
- To nazywasz ironią losu? Ja dostałem wpierdol na ulicy Sympatycznej.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialady-fraser lady-fraser
21:04
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless vialady-fraser lady-fraser
21:04
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll vialady-fraser lady-fraser
21:04
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
21:03
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu vialady-fraser lady-fraser
21:03
21:03
21:02
6911 3047
Reposted fromtfu tfu vialady-fraser lady-fraser
21:02
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 vialady-fraser lady-fraser
21:01
8494 00e6 500
21:01
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

September 02 2017

15:59
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viascorpix scorpix
15:59— (two more gifs)
Reposted fromhairinmy hairinmy viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl