Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

11:30
7276 acda
11:29
0354 3058
11:29
11:29
11:29
7343 5027 500
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney
11:28
11:27
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc vialaluna laluna
11:27
2254 cf6c 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch vialaluna laluna
11:26
7496 e76d 500
Reposted from0 0 viayourhabit yourhabit
11:26
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viayourhabit yourhabit
11:25
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
11:23
11:22
4590 f007
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix
11:20
9298 d246 500
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viascorpix scorpix
11:20
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viascorpix scorpix
11:20
9929 9c8c 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viascorpix scorpix
11:19

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viaagatojaa agatojaa
11:18
11:18
4114 6d04
11:14
5798 60b4
Reposted fromoutoflove outoflove viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl