Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

16:52

March 24 2017

20:03
1545 b6ad
Reposted fromowca owca viagosiuuaam16 gosiuuaam16
20:02
7599 936f
Reposted fromflorida florida viagosiuuaam16 gosiuuaam16
20:01
6630 3ab0
20:01
8931 0a2b
Reposted fromAng3ll Ang3ll viagosiuuaam16 gosiuuaam16
19:59
1831 2f74 500
Reposted frominto-black into-black viagosiuuaam16 gosiuuaam16
19:59
1278 e9ba
Home sweet home, tak?
19:58
19:58
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viagosiuuaam16 gosiuuaam16
19:58
6274 46d8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
19:57
3631 e783
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialady-fraser lady-fraser
19:57
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay vialady-fraser lady-fraser
19:57
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss vialady-fraser lady-fraser

March 21 2017

18:15
9540 14b1 500
Reposted fromshitsuri shitsuri
18:11
2681 4dff 500
Reposted fromcuty cuty
18:09
18:06

W dzień Twoich 36 urodzin życzę Ci, byś...

Była przykładem miłości, bo wtedy świat staje się lepszym miejscem.
Ewoluowała nadal, cokolwiek to dla Ciebie znaczy, idąc swoją ścieżką. 
Łączyła życie osobiste i zawodowe, tak by wszyscy byli szczęśliwi i nikomu Cię nie brakowało. 
Rozwijała swoją pracę, dając innym potrzebną wiedzę. 
Uświadomiła swoją nadchodzącą na wiosnę książką jak najwięcej ludzi. 
Odwiedziła jak najszybciej Tajlandię, bo ją uwielbiasz. 
Ułożyła tak swoje plany, byś mogła kończyć kursy z zakresu mindfulness, które tak głęboko eksplorujesz.
W każdej polskiej restauracji znajdowała najostrzejsze chili, bo wiem jak bez niego cierpisz. 
Wzbogacała latynoską kulturę o najlepsze cechy europejskiej i vice versa. 
Pokazywała Polakom meksykańskie ciepło, otwartość, życzliwość i optymizm. 
Edukowała Meksykanów z polskiej odwagi, zaradności, bezpośredniości i ambicji. 
Udoskonalała modele na swoich szkoleniach z zakresu duchowości, których coraz więcej prowadzisz w Polsce. 
Kontynuowała swoją ziemską podróż w kierunku jak największej wartości dla innych. 
No i chodziła częściej z mężem na randki w tych czarnych butach do uda, wyglądasz w nich niesamowicie...

Upps, sorki, ostatnie było dla mnie...:-)

Wszystkiego najlepszego, Iliana! Niech świat wraz z tym postem śle Ci w Twoje święto jak najwięcej dobrej energii - bo dzięki Twym urodzinom, jesteś. A to wystarczy, by świętować ten dzień.

— Mateusz Grzesiak
Reposted fromlivhanna livhanna

March 12 2017

15:36
5263 65f1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialady-fraser lady-fraser
15:35
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea vialady-fraser lady-fraser

March 10 2017

23:45
5008 7ef5
Reposted fromgreenleaf greenleaf viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl