Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

19:35
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viakoloryzacja koloryzacja
16:57
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów

May 22 2017

16:57
7446 32bc 500
Reposted fromolalaa olalaa vialady-fraser lady-fraser

May 19 2017

15:22
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viaagatojaa agatojaa
15:22
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
15:19
...szukam Cię wszędzie
choć wiem, że ze mną
nigdy nie będziesz...
— R. Bryndal/Poparzeni Kawą Trzy
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today

May 17 2017

15:16
5360 77f0 500
Nauczycielka zaczela a dzieci dokończyły :)
Reposted frompiehus piehus vianezavisan nezavisan
15:15
0354 d99e
Reposted fromMrSatan MrSatan vianezavisan nezavisan
15:08
Z każdym kolejnym dniem wszystko na nowo staje się możliwe.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapiehus piehus
15:08
15:07
8056 6e6e
Reposted fromcalifornia-love california-love viaagatojaa agatojaa
15:06
3613 75f0
15:06
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagatojaa agatojaa
15:06

"Nic tak nie irytuje ludzi, którzy chcą ci obrzydzić życie, jak to, że zachowujesz się, jak gdybyś tego nie zauważał."


Reposted fromlivhanna livhanna

May 14 2017

18:48
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viatoniewszystko toniewszystko
12:34
4718 a2b0 500
12:34
4476 2463
12:33
4056 d8c7 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viadnienie dnienie
12:29
1816 144a
Reposted fromhagis hagis viaeternaljourney eternaljourney
12:28
9301 ef10 500
Hannibal S03E04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl