Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

16:01
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadysforia dysforia
09:25
1582 a91b
Reposted fromproof proof viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
09:22
0270 d680
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
09:22
09:21
09:18
09:17
09:17
09:16
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viaagatojaa agatojaa
09:13
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaagatojaa agatojaa
09:12
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
09:12
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
09:12
Znasz na bank kogoś z kim chwilę trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za mało.
— Eldo
09:12
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viabe-awesome-today be-awesome-today
09:12
09:07
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"

June 21 2017

21:11
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viabe-awesome-today be-awesome-today
21:08
21:07
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
21:06
1923 8afd
Reposted fromepi epi viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl