Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7851 943d 500
Julian Tuwim "Inne"
Reposted fromdeviate deviate viapeaceandlove peaceandlove
6345 22b0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapeaceandlove peaceandlove
3559 e583
Reposted fromusual usual viapeaceandlove peaceandlove
2337 3c47
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapeaceandlove peaceandlove
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk, "Ślepnąc od świateł"
8134 4a07 500
Reposted fromestel1 estel1 viapeaceandlove peaceandlove
9289 bb6f 500
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viapeaceandlove peaceandlove

Pamięć bywa ułomna – myślałem, że cię nie zapamiętam, a nie potrafię zapomnieć

Reposted frompeaceandlove peaceandlove
Tak mi się nudzi bez Ciebie, tak mi się nic nie podoba.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommikmikmik mikmikmik viapeaceandlove peaceandlove
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
Reposted fromchceuciec chceuciec viapeaceandlove peaceandlove
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viapeaceandlove peaceandlove
7743 2ae7
Reposted fromrol rol viapeaceandlove peaceandlove
Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.
Reposted frompeaceandlove peaceandlove
Gdybym mógł. - Co byś zrobił ? - Nauczyłbym ludzi patrzeć...
— 500 dni miłości
Reposted fromLove-Life Love-Life viapeaceandlove peaceandlove
7916 0be3 500
1943 6c2f
0745 0c2c 500
Reposted fromsubliman subliman viapeaceandlove peaceandlove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl