Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7939 cc92 500
Reposted fromID ID viadobrzemimow dobrzemimow

Może tu nie chodzi o kwestię braku zaufania tylko o strach przed konsekwencjami jakie poniesiesz oddając komuś część siebie. 

— indiferencia
Reposted fromindiferencia indiferencia viapchamtensyf pchamtensyf
Sponsored post

Soup.io will be discontinued :(

Dear soup.io fans and users,
 
today, we have to share very sad news. Soup.io will stop working in less than 10 days. :(
 
It's breaking our heart and we honestly tried whatever we could to keep the platform up and running. But the high costs and low revenue streams made it impossible to continue with it. We invested a lot of personal time and money to operate the platform, but when it's over, it's over.
 
We are really sorry. Soup.io is part of the internet history and online for one and a half decades.
 
Here are the hard facts:
- In 10 days the platform will stop working.
- Backup your data in this time
- We will not keep backups nor can we recover your data
 
July, 20th, 2020 is the due date.
 
Please, share your thoughts and feelings here.
 
Your Soup.io TEAM
Reposted bydotmariuszMagoryannerdanelmangoerainbowzombieskilledmyunicorntomashLogHiMakalesorSilentRulebiauekjamaicanbeatlevuneserenitephinangusiastysmoke11Climbingpragne-ataraksjisauerscharfArchimedesgreywolfmodalnaTheCrimsonIdoljormungundmarbearwaco6mieczuuFeindfeuerDagarhenvairashowmetherainbowszpaqusdivihindsightTabslawujcioBateyelynTabslaensommenitaeliblameyou
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viapchamtensyf pchamtensyf
2401 336d
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viapchamtensyf pchamtensyf
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromadriannak adriannak viapchamtensyf pchamtensyf
1668 72be 500
Reposted frommalice malice viapchamtensyf pchamtensyf
9579 6282
Reposted fromkarahippie karahippie viapchamtensyf pchamtensyf
8130 8142 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapchamtensyf pchamtensyf
7267 1320 500
Reposted fromamatore amatore viapchamtensyf pchamtensyf
3874 6260
7467 d3ce 500
Reposted fromevanescence evanescence viamiischa miischa
2918 10d1 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viapchamtensyf pchamtensyf
7435 64d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
Nie snu ci tak stale brakuje, ale powodu, żeby wstać. Pewności, że jak się mocno postarasz, to wszystko może być jak ze snu. A to jest walka. I dobrą bronią nie są tu hektolitry kawy ani ciepła kołdra, ale waleczne serce. Które bije, bo uparcie chce żyć, a nie tylko przedłużać wegetację.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobrzemimow dobrzemimow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...