Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3515 46b5 500
Reposted fromxawery xawery viapchamtensyf pchamtensyf
2561 90be 500
Anna Ciarkowska
Reposted frommaybeyou maybeyou viapchamtensyf pchamtensyf
6013 0e70 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
5901 f1a7 500
Reposted fromsoftboi softboi viapchamtensyf pchamtensyf
1477 51e4
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBetterDays BetterDays
4421 68fc 500
Reposted fromowca owca vialiliowadusza liliowadusza
2062 ab07 500
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
8729 4c37
Reposted fromAgnese Agnese vialiliowadusza liliowadusza
8339 9800
7600 392d
Zrozum w końcu, że relacje to wybory, a nie niewidzialne nitki, które nas wiążą.
— Katarzyna Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
Nie oddawaj serca komuś, kto nie sprawia, że chcesz dawać więcej, robić więcej i być kimś więcej.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
7793 232f
Reposted fromamatore amatore viaresort resort
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl