Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
4545 0b5b 500
Kładka nad Trasą AK. Warszawa Bielany - Żoliborz.
Reposted fromMadBluntedJazz MadBluntedJazz
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromFlau Flau
2389 5cbf 500
Reposted frombrumous brumous viapchamtensyf pchamtensyf
3674 b21f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
1687 c15e 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viapchamtensyf pchamtensyf
Spała, naga, w moich ramionach i wcale nie chodzi o to, że była naga, ale że była moja i na zawsze.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Mieć kogoś, kto by mnie rozumiał - oto moja jedyna potrzeba życiowa.
— Gabriel García Márquez - "Miłość w czasach zarazy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
7085 2624 500
Reposted fromgrobson grobson viascorpix scorpix
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
0609 0007 500
Reposted fromsoftboi softboi viapchamtensyf pchamtensyf
3120 7594
Reposted fromcensoredanon censoredanon viapchamtensyf pchamtensyf
Jeśli jest w Twoim życiu ktoś, kto potrafi zapalić w Tobie wszystkie zgaszone światła - nie puszczaj go nigdy.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viapchamtensyf pchamtensyf
1800 af31
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudelubie rudelubie
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
1755 5697 500
NOC.
Reposted fromkejtowa kejtowa viapiehus piehus
Reposted fromFlau Flau viaseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl