Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Bardzo często to, jak dobrze kogoś znasz, nie ma nic wspólnego z tym, jak długo z nim rozmawiałeś. Możesz poznać kogoś i niemal od razu czuć, jakbyście znali się od lat. A możesz też przebywać z kimś w jednym domu, jeść i spać razem, ale mieć poczucie, że nie wiecie o sobie nic. [..] Przywiązanie nie pyta o czas.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialivhanna livhanna
0751 67ed 500
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
2956 9c44
Reposted fromheroes heroes viapopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
Reposted fromoktawka oktawka viapopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze
7374 8f1e
Reposted fromgrobson grobson viaiamanartist iamanartist

Mężczyźni bardzo często obiecują miłość, aby dostać seks. Kobiety bardzo często oferują seks, aby dostać miłość.

A później jest ups, bo okazało się, że obie strony rozjeżdżają się z oczekiwaniami. Że ona chciała wielkiego uczucia, a on żeby opierając się o blat w kuchni dobrze dupę wystawiała. Że ona chciała związku, a on, żeby gała była dobrze obrobiona.

Mamy dwie osoby, które są ze sobą nie wiadomo właściwie dlaczego. Ona tańczy, śpiewa, recytuje, daje dupy i gotuje, a w zamian dostaje tylko coraz większą dawkę niepewności

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2018/05/04/dlaczego-ludzie-w-zwiazku-jada-po-sobie-jak-wsciekle-psy/
Reposted frompanikea panikea viaszalony-virus szalony-virus
Nigdy nie zmienisz swojego życia, dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viaczarnemajtki czarnemajtki
9862 4fe8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaBetterDays BetterDays
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaagatojaa agatojaa
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viascorpix scorpix
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viascorpix scorpix
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
8690 0a78
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viascorpix scorpix
3153 da6e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
0003 37e5
Bardzo często to, jak dobrze kogoś znasz, nie ma nic wspólnego z tym, jak długo z nim rozmawiałeś. Możesz poznać kogoś i niemal od razu czuć, jakbyście znali się od lat. A możesz też przebywać z kimś w jednym domu, jeść i spać razem, ale mieć poczucie, że nie wiecie o sobie nic. [..] Przywiązanie nie pyta o czas.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialivhanna livhanna
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl