Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Oszukujemy siebie tak często, że gdyby nam za to płacili, moglibyśmy się spokojnie utrzymać.
— Stephan King
Reposted frompeaceandlove peaceandlove
wszystko jest w porządku. tylko nie każcie mi mówić tego, o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Reposted frompeaceandlove peaceandlove
Sponsored post
3057 ef0d
Reposted fromneddy neddy viapeaceandlove peaceandlove
0373 f0d0
Reposted frompeaceandlove peaceandlove
1334 c876
Reposted frommadagaskar madagaskar viapeaceandlove peaceandlove
2571 8eed 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viapeaceandlove peaceandlove
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapeaceandlove peaceandlove

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę.

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapeaceandlove peaceandlove
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viapeaceandlove peaceandlove
Większość dziewczyn wygląda wspaniale w dresach i związanych włosach. Ja wyglądam jak bezdomny biorący amfetaminę .

     
Reposted frompeaceandlove peaceandlove
Przeszłość nigdy nie pozostaje pogrzebana.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
7324 508b 500
Reposted frompanikea panikea viaszalony-virus szalony-virus
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viaczarnemajtki czarnemajtki

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viapopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
W naszych porankach nienawidzę tego, że się kończą.
— TY
Reposted fromresort resort viapopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...